Cadolto modulbyggeri.

Cadolto modulteknologien

Cadolto modulbyggeri.

I dag gælder ansvaret for i morgen. Men konventionelt byggeri er egentlig fortid. Larm, støv, emissioner, dårligt vejr, forsinkelser, håndværkerkaos, ineffektivitet – alt dette er nu fortid. Underligt, at det alligevel stadig praktiseres. I morgen er som et uopdaget land. Som en byggegrund uden hus. Som et stykke hvidt papir, som alle planer i verden passer til – og hvor arkitekter ser idéer, allerede før de begynder at tegne.

I morgen eksisterer ikke endnu. Men det gør vores drømme. Altså gør vi dem til virkelighed. Med moduler.

Visioner kræver plads.

Hvem beslutter egentlig, hvordan verden skal se ud i morgen? Hvordan vi skal leve og arbejde? Politikere? Videnskabsmænd? Kunstnere? Det er først og fremmest mennesker med idéer. Dem, der griber chancerne. Dem, der sætter ting i bevægelse. Pionererne. Altså du – og vi. Cadolto skaber modulopbyggede individuelle bygninger. Arkitektonisk fuldstændig frit. Og samtidig hurtigt, økonomisk og fleksibelt. Med faste omkostninger og faste terminer – perfekt til nøglefærdige klinikker, datacentre, laboratorier og kontorbygninger. Lad os blot kalde det fremtidens byggeri. For fremtidens arkitekter. For planlæggere i overmorgen. For bygherrer med visioner. For dine spillerum og frirum.

Byggeriets fremtid med alle friheder. Og med glæde. Endelig.

Jo højere dine idéer flyver, desto lavere planlægger vi.

Kan håndværkere arbejde i en idé? Er idéer mobile? Kan man bygge, afmontere og genopbygge dem et andet sted? Tre gange ja.

Vores planlægningsspecialister omsætter dit individuelle arkitekturudkast til en modulopbygget arbejdsplan – inklusive teknisk udstyr. Og så tager vores specialister fat. Hos Cadolto arbejder alle fag hånd i hånd - og direkte på stedet. Bygningsfysik, rumluftteknik, teknisk bygningsudstyr (TGA), statik og mange andre planlægger og fremstiller dit modulbyggeri. Og det hele parallelt med anlægs-/funderingsarbejde. Hurtigere, mere effektivt og fremtidsrettet kan det næsten ikke gøres.

Paradoks? Bygge fremtidens bygninger i nutidens bygning.

Er idéer præfabrikerede? Et øjeblik. Præfabrikerede idéer – er det ikke i sig selv en modsigelse? Det er det ikke. Cadolto opnår den højeste grad af industriel bygningsfabrikation. Vi præfabrikerer op til 90 % på fabrikken – vejruafhængigt, under konstant kvalitetskontrol, rettidigt og økonomisk.

Hvor går rejsen hen? Mod fremtiden – på din byggeplads.

Modulbyggerne fra Cadolto vil bevæge noget – ligesom du. Derfor forlader bygningsmodulerne vores fabrik i fuldt udstyret tilstand. Inklusive den komplette medicinal-, laboratorie- og bygningsteknik samt fliser, forhæng, møbler og facade. Uanset hvor langt rejsen går – transporten er økonomisk og økologisk fornuftig. På byggepladsen monterer og forbinder vores fagfolk ganske enkelt modulerne til indflytningsklare bygninger. En særlig fordel ved løbende drift: Byggepladsemissionerne er minimale. Sådan får man tingene til at bevæge sig. For netop der, hvor en individuel, fleksibel fremtid ville være særlig vigtig, har mange stadig en klods om benet. En klods af beton.

Konventionelt byggeri er fortid. Cadolto modulbyggeri.

Fremtiden eksisterer endnu ikke. Men det gør vores drømme og visioner. Og pladsen til dem. Vi bygger med glæde på vores egen måde. Og hvis alt forandrer sig i morgen, kan vi bare afmontere det og genopføre det et andet sted. Fordi "i morgen" er det, som du og vi i fællesskab gør det til: en bygning, der allerede er færdig, før den står opført. Fremtidsorienteret. Individuel. Eksklusiv. Og uden ulemper i forhold til konventionelt byggeri. Og desuden: Modulbyggeri er mere end en overgangsløsning. Over 70 % af vores byggeprojekter er stadig i brug. De resterende byggeprojekter benyttes på anden vis - det er bl.a. også noget af det, som vi forstår ved bæredygtighed.

Top