Funktionsrum

Så fleksible som dit behov.

Målet: at kunne vokse hurtigt med nye krav. Med nye behandlingsrum. Større kapacitet til centralsterilisering. Flere hjertekatetermålepladser. Ekstra dialysepladser. Og teknikrum med mere plads. For at sikre en gnidningsfri klinikdrift skal man kunne reagere hurtigt. Og bygge hurtigt og effektivt.

Alt dette kan løses med Cadolto moduler. Og pæne er de også: Dine nye bygninger til hightech er selv hightech – og sådan ser de også ud.

Hvordan vi realiserer dit projekt? Fleksibelt, intelligent og fra en og samme leverandør. Og naturligvis med gennemprøvet teknik fra førende partnerne. Vores planlægningsspecialister omsætter dit individuelle arkitekturudkast til en modulopbygget arbejdsplan – inklusive teknisk udstyr.

Takket være vores præfabrikationsgrad på op til 90 % sørger vi for, at din klinikdrift i vid udstrækning kan fortsætte uden afbrydelser – før du starter ind i fremtiden med dine nye funktionsrum.

Og i den forbindelse er vores tilbud lige så alsidigt som dit kliniktilbud. Principielt kan hvert planlagte grundrids sammensættes modulært af rumenheder. Ud over operationsstuer og diagnostikrum designer vi også sengeafdelingerne præcis efter dine forestillinger og krav.

Top