Sundhedsfaciliteter

Vi giver sundheden plads.

Hvordan ser fremtiden ud i det internationale sygehusbyggeri? Vi siger: modulær.

I stedet for ufleksible betonløsninger får du med Cadolto klinikbygninger fuldkommen planlægnings- og designfrihed. 100 %. Efter ønske inklusive skræddersyet finansieringskoncept for køb, leasing eller leje.

ddwkmqwkdqwd

Hvad du ligeledes får: reducerede omkostninger og drastisk reducerede byggetider. Vores præfabrikationsgrad på op til 90 % sikrer, at din klinikdrift i vid udstrækning kan fortsætte uden afbrydelser. Og det aftalte færdiggørelsestidspunkt overholder vi også.

Allerede på forhånd tænker vi langt ud over den nøglefærdige overdragelse. Ombygning? Udvidelse? En ny MRT- eller operationsfløj? En ekstra sengebygning? Alt er muligt. Og intet er mejslet i sten.

 

 

Top