Edut arkkitehdeille

Olemme kaikki omien unelmiemme arkkitehteja.

Sen, mihin arkkitehtuuri pystyy, ei tarvitse olla kiveen hakattua. Vilkas ajatusmaailma on parempi kuin paikalleen juuttunut ajattelu. Siksi teknisen toteutuksen on oltava yhtä yksilöllinen ja vapaa kuin ajatuksesi ja suunnitelmasi. Meille – kuten sinullekin – on tärkeää ihmisten käyttöön tulevien rakennusten kauneus. Joustavaa, älykästä ja yksinkertaista pohjapiirroksesta aina julkisivuun asti. Ahtaissa kaupungeissa tai korkealla vuoristossa. Täysin ilman paikoilleen juuttuneita ajatuksia: Arkkitehti-, insinööri- ja työntekijätiimimme suunnittelevat ja toteuttavat kaikki rakennukset saman katon alla. Yhdessä sinun kanssasi. Nopeasti muuttuviin tai erityisiin kansainvälisiin vaatimuksiin – tekniikan kehitykseen, poliittisiin suuntauksiin – voimme reagoida välittömästi. Tämä tekee asioista sinulle helpompia. Ulotamme ajatuksemme pitkälle valmiin tuotteen luovutuksen jälkeiseen aikaan: myöhemmät muutostyöt, laajennukset, uudelleenkäyttö, purkaminen – kaikki on mahdollista. Jopa koko rakennuksen siirtäminen toiselle tontille. Tällaisessa ajatusmaailmassa betoni olisi vain turhaa painolastia.

Näistä kaikista vapauksista huolimatta Cadolton moduulirakennustekniikka on pitkän tähtäimen ratkaisu. Yhtä pitkän kuin perinteinen rakenne – ja jopa pidempäänkin: Kaikki materiaalit ovat erotettavissa ja ne voidaan käyttää uudelleen. Meidän panoksemme kestävää kehitystä ja tulevaisuutta ajatellen. 

Oletkin jo huomannut: Tavanomaisen rakentamisen imperiumi murenee jo. Kirjaimellisesti.

Täysin vapaamuotoista tulevaisuuden rakentamista.

Sinun työsi on vaativaa.

Huipputekniset rakennukset, kuten sairaalat, laboratoriot ja konesalit asettavat arkkitehdeille ja rakentajille suurempia vaatimuksia kuin koskaan ennen. Teknisiä innovaatioita tulee yhä nopeammin, arkkitehtuurin toiminnalliset vaatimukset koskevat meitä yhtä lailla kuin tavanomaista rakentamista ja rakennusstandardien määrä kasvaa nopeasti ympäri maailmaa. Siitä huolimatta emme ole huolissamme. Älykkäillä ratkaisuilla pidämme valtioiden rajat ylittävät kansainväliset vaatimukset hallinnassa.

Sinun työsi on helppoa.

Cadolton moduulirakennustekniikka on ratkaisu, johon kuuluvat kattava konsultointi, perusteellinen suunnittelu, työn tiivis koordinointi, teollisen tuotannon laatu ja kitkaton logistiikka.

Tavanomaisen rakentamisen sijaan Cadolton rakennustapa.

Oikeastaan se on paradoksi: Cadolton moduulit saavat kiven vierimään. Sillä perinteisen rakennustavan aika on ohi. Jo tänään – ja varsinkin huomenna – teknologiamme muuntaa yksilöllisen arkkitehtuurin yksinkertaisesti modulaariseksi rakenteeksi, joka on korkealaatuinen, nopea, taloudellinen ja joustava. Arkkitehtuuri on mahdollisimman vapaata.

Top