modulebouw

Cadolto's modulaire bouwtechnologie

Cadolto modulebouw.

Vandaag moeten we verantwoordelijkheid nemen voor de wereld van morgen. De tijd van conventioneel bouwen is geweest. Lawaai, stof, emissies, slecht weer, vertragingen, inefficiëntie en mensen die elkaar voor de voeten lopen – dat is toch niet meer van deze tijd. Het is op zijn zachtst gezegd toch een beetje vreemd dat er nog op die manier wordt gewerkt. Morgen is als onontgonnen land. Als een bouwperceel zonder huis. Als een wit vel papier waarop alle plannen van de wereld passen en waarop architecten al ideeën zien, voordat ze die tekenen.

Morgen bestaat nog niet. Maar onze dromen wel. En die willen we waar maken. Met modules.

Brochure downloaden

Visies hebben speelruimte nodig.

Wie beslist eigenlijk hoe de wereld van morgen er uitziet? Hoe we zullen leven en werken? Politici? Wetenschappers? Kunstenaars? Het zijn op de eerste plaats mensen met ideeën. Mensen die kansen grijpen. Die iets in beweging brengen. De pioniers. U dus – en wij. Cadolto schept individuele gebouwen met modulaire techniek. Architectonisch volkomen vrij. En daarbij snel, economisch en flexibel. Tegen vaste kosten en met vaste deadlines – ideaal voor sleutelklaar op te leveren klinieken, computercentra, laboratoria, kantoor- en directiegebouwen. Laten we het gewoon het bouwen van de toekomst noemen. Voor architecten van de toekomst. Voor de planners van overmorgen. Voor opdrachtgevers met visie. Voor hun speelruimte en vrije ruimtes.

De toekomst van het bouwen met alle vrijheid. En met plezier. Eindelijk.

Hoe uitzonderlijk uw ideeën ook zijn, wij doen ons best om ze waar te maken.

Kunnen vakmensen in een idee werken? Zijn ideeën mobiel? Kun je ze bouwen, demonteren en ergens anders weer opbouwen? Het antwoord is 3 keer ja.

Onze planningspecialisten zetten uw specifieke architectonische ontwerp om in een werkplanning voor de modulaire uitvoering – inclusief technische uitrusting. Vervolgens gaan onze specialisten aan de slag. Bij Cadolto werken alle vakdisciplines hand-in-hand. Bouwfysica, RLT, Technische Gebouwuitrusting (TGU), Statica en nog vele anderen plannen en produceren uw modulaire bouwwerk volledig voor in onze fabriek. Tegelijkertijd en parallel daaraan vinden de grond- en funderingswerkzaamheden plaats. Het hoge aandeel van de geprefabriceerde elementen in het geheel onderscheidt ons van bijna alle concurrenten. Efficiënter, sneller en toekomstgerichter werken is nauwelijks mogelijk.

Paradox? In een gebouw van nu gebouwen voor morgen bouwen.

Zijn ideeën geprefabriceerd? Moment. Geprefabriceerde ideeën – is dat niet in tegenspraak met zichzelf? Nee, dat is het niet. Cadolto bereikt het hoogste industriële prefabricage-aandeel in bouwprojecten. Tot max. 90% van een gebouw wordt geprefabriceerd in onze fabriek – onafhankelijk van weersomstandigheden, onder continue kwaliteitscontrole, op tijd en voordelig.

Waar gaat de reis naartoe? Naar morgen – naar uw bouwplaats.

De modulebouwers van Cadolto willen iets realiseren – net zoals u dat wilt. De gebouwmodules verlaten daarom volledig uitgerust onze fabriek. Inclusief de volledige medische techniek, labtechniek en gebouwtechniek, compleet met tegels, gordijnen, meubels en gevel. Waar de bestemming ook is – er wordt altijd gekozen voor een economisch zinvolle en milieuvriendelijke vervoerswijze. Op de bouwplaats zetten onze vakmensen de modules eenvoudig in elkaar om het gebouw gebruiksklaar op te kunnen leveren. Een bijzonder voordeel bij een lopende bedrijfsvoering: de emissies op het bouwterrein zijn minimaal. Zo zet je dingen in beweging. Want juist daar waar een individuele, flexibele toekomst beslist noodzakelijk zou zijn, hebben veel mensen nog een blok aan hun been. Een blok beton.

Conventionele bouw heeft zijn tijd gehad. Cadolto modulebouw.

De toekomst bestaat nog niet. Maar onze dromen en visies wel. En de ruimte die daarvoor nodig is. Wij bouwen met alle plezier op onze manier. En wanneer morgen alles anders wordt, breken we het ook weer af. Omdat 'morgen' dat is wat we er samen van maken: een gebouw dat klaar is, voordat het staat. Toekomstgericht. Individueel. Exclusief. En zonder nadelen in vergelijking met conventionele bouw. En bovendien: modulebouw is méér dan een tijdelijke oplossing. Meer dan 70% van onze bouwprojecten worden nog steeds gebruikt voor het doel waarvoor ze ooit neergezet zijn. De overige bouwprojecten hebben een ander gebruiksdoel gekregen – dat is voor ons óók wat duurzaamheid inhoudt.

Top