Finansiering

Vi skaper spillerom. Også rent finansielt.

Finansieringsalternativer fra Cadolto.

Finansieringsrammen for byggingen av din bygning må være like individuell og fri som dine tanker og utkast. Enten det er snakk om en interimløsning eller en permanent løsning: Cadolto gir deg din ønskebygning inkludert skreddersydde finansieringskonsepter – selv ved komplekse storprosjekter. Også det er enestående i vår bransje.

Men hva innebærer det rent konkret? For det første at du bare betaler for det du faktisk bruker. Vi vet at ingenting endrer seg så fort som status quo. Derfor kan du når som helst justere kontrakttiden din i forhold til kravene – fra noen få måneder og inntil ti år. Også med begrenset budsjettramme kan du starte straks: Ekstern finansiering forblir dermed et fremmedord. Istedenfor å binde opp unødig kapital beholdes ressurser for investeringer og likviditet. For deg betyr det enda mer sikkerhet og fleksibilitet. Kort sagt mer spillerom.

Kjøps- og leieobjekter

Med Cadolto Modulbau holder du deg fleksibel. I hodet. Og når det gjelder finansene. Velg blant en rekke umiddelbart tilgjengelige kjøps- og leieobjekter – som kan monteres så å si umiddelbart hos deg.

Top