modulbygging

Cadoltos modulbyggingsteknologi

Cadolto Modulbau.

Ansvar for morgendagen betyr noe i dag. Men konvensjonell bygging er egentlig historie. Støy, støv, utslipp, dårlig vær, forsinkelser, håndverkskaos, ineffektivitet – alt er nå en saga blott. Merkelig at dette fortsatt er et tema den dag i dag.Morgendagen er som et uoppdaget land. Som en eiendom uten hus. Som et hvitt papir der alle planene i verden passer – og der arkitekter ser ideene før de tegner dem.

Morgendagen eksisterer ennå ikke. Men det gjør drømmene våre. Vi oppfyller drømmer. Med moduler.

Visjoner trenger spillerom.

Hvem bestemmer egentlig hvordan verden skal se ut i morgen? Hvordan vi skal leve og arbeide videre? Politikere? Vitenskapsmenn? Kunstnere? I første rekke er det mennesker med ideer som bestemmer. De som griper sjansen. De som får ting til å skje. Pionerene. Det vil si du – og vi. Cadolto skaper individuelle bygninger med modulær utførelse. Arkitektonisk helt fritt. Raskt, lønnsomt og fleksibelt. Med faste kostnader og frister – perfekt for innflyttingsklare klinikker, datasentre, laboratorier, kontorbygninger. La oss ganske enkelt kalle det fremtidens bygging. For fremtidens arkitekter. For overimorgens planleggere. For klarsynte byggherrer. For dine spillerom og frirom.

Byggingens fremtid med alle friheter. Med glede. Endelig.

Jo høyere ideene flyr, desto dypere planlegger vi.

Kan håndverkere arbeide i en idé? Er ideer mobile? Kan man bygge, demontere og montere ideer på nytt et annet sted? Tre ganger ja.

Våre planleggingsspesialister forvandler ditt individuelle arkitekturutkast til en modulær konstruksjonsplan – inkludert teknisk utstyr. Og så setter våre spesialister i gang. Hos Cadolto arbeider alle faggrener hånd i hånd – direkte på byggestedet. Bygningsfysikk, RLT, teknisk bygningsutrustning, statikk og en rekke andre fagområder planlegger og produserer ditt modulære bygg. Det hele skjer parallelt med underjordisk bygging / fundamentarbeid. Raskere, mer effektivt og mer fremtidsrettet blir det knapt.

Et paradoks? Bygg for morgendagen i dagens bygning.

Er ideer forhåndsprodusert? Vent nå litt. Forhåndsproduserte ideer – er ikke det en selvmotsigelse? Nei. Cadolto når den høyeste grad av industriell bygningsfabrikasjon. Vi forhåndsproduserer inntil 90 % ved fabrikken – uavhengig av vær, under kontinuerlig kvalitetskontroll, punktlig og lønnsomt.

Hvor går reisen? Til morgendagen – til din byggeplass.

Cadoltos modulbyggere vil få ting til å skje – akkurat som du. Bygningsmodulene forlater derfor fabrikken vår fullt utstyrt. Med komplett medisin-, laboratorium- og bygningsteknikk samt fliser, forheng, møbler og fasade. Uansett hvor reisen går – transporten er lønnsom og økologisk. På byggeplassen monterer og forbinder våre fagfolk modulene til innflyttingsklare bygninger. En særlig fordel under løpende drift er at forurensningen fra byggeplassen er minimal. Slik får man ting til å skje. Nettopp der det er nødvendig med en individuell, fleksibel fremtid, har mange fortsatt en klamp om foten. En klamp av betong.

Konvensjonell bygging hører gårsdagen til. Cadolto Modulbau.

Fremtiden eksisterer ennå ikke. Men det gjør våre drømmer og visjoner. Og rommet for drømmene og visjonene. Vi bygger med glede, på vår måte. Og dersom alt blir annerledes i morgen, river vi ganske enkelt og bygger opp på nytt et annet sted. Fordi «morgendagen» er det du og vi i fellesskap gjør det til: en bygning som er ferdig før den er oppført. Fremtidsrettet. Individuell. Eksklusiv. Uten ulemper i forhold til konvensjonell bygging. Og forresten: Modulbygging er mer enn en overgangsløsning. Over 70 % av våre byggeprosjekter brukes på samme måte i dag som da de ble oppført. De resterende byggeprosjektene brukes i en annen form – det er blant annet det vi definerer som bærekraft.

Top