modulbyggnader.

Cadoltos modulbyggnadsteknik

Cadoltos modulbyggnader.

Det vi gör i dag blir vi ansvariga för i morgon. Men konventionellt byggande hör till det förflutna. Buller, damm, utsläpp, dåligt väder, förseningar, strul med hantverkarna, ineffektivitet – så var allt förr. Det är märkligt att man trots allt fortfarande arbetar så. Morgondagen är som ett oupptäckt land. Som en byggtomt utan hus. Som ett vitt papper där det finns plats för all världens planer – och där arkitekterna ser idéer innan de gör ritningar.

Morgondagen existerar inte än. Det gör däremot våra drömmar. Följaktligen förverkligar vi dem. Med moduler.

Visioner behöver spelrum.

Vem avgör egentligen hur morgondagens värld ska se ut? Hur vi ska leva och arbeta? Politiker? Forskare? Konstnärer? Det är framför allt människor med idéer. Chanstagarna. Trendsättarna. Pionjärerna. Det vill säga du – och vi. Cadolto tillverkar enskilda byggnader med modulbaserad byggmetod. Med full arkitektonisk frihet. Och dessutom snabbt, ekonomiskt och flexibelt. Med fasta kostnader och fasta tidsplaner – idealiska för nyckelfärdiga kliniker, datorcentraler, laboratorier eller kontorsbyggnader. Vi kallar det helt enkelt framtidens byggande. För framtidens arkitekter. För övermorgondagens planerare. För byggherrar med vida perspektiv. För spelrum och fritt utrymme för dig.

Byggandets framtid med alla former av frihet. Och med glädje. Till sist.

Ju mer högtflygande idéerna är, desto mer djupgående är vår planering.

Kan hantverkare arbeta i en idé? Är idéer mobila? Kan man bygga dem, montera ned dem och montera dem på nytt någon annanstans? Svar ja på samtliga frågor.

Våra planeringsspecialister omsätter dina arkitekturskisser till en modulbyggnadsritning – inklusive teknisk utrustning. Och sedan sätter våra specialister i gång. Hos Cadolto arbetar alla avdelningar hand i hand – och direkt på plats. Avdelningarna för byggnadsfysik, ventilationsteknik, teknisk byggnadsutrustning, statik med flera planerar och tillverkar din modulbyggnad. Allt parallellt med grundläggnings-/fundamentarbetet. Det finns knappast något effektivare, snabbare och mer framtidsinriktat.

En paradox? Bygga morgondagens hus i dagens byggnader.

Kan idéer förverkligas på förhand? Ett ögonblick. Idéer som är förverkligade på förhand – är inte det en motsägelse i sig? Ingalunda. Cadolto uppnår den högsta graden av industriell byggnadstillverkning. Vi prefabricerar upp till 90 procent i fabriken – oberoende av vädret, under ständig kvalitetskontroll, i rätt tid och ekonomiskt.

Vart bär det av? Till morgondagen – på din byggplats.

Cadoltos modulbyggare vill få saker gjort – precis som du. Därför är byggnadsmodulerna helt utrustade när de lämnar vår fabrik. Inklusive komplett medicin-, laboratorie- och byggnadsteknik, samt kakel, gardiner, möbler och fasader. Det har ingen betydelse hur lång färdsträckan är – transporten är ekonomiskt och ekologiskt fördelaktig. På byggplatsen monterar och ansluter våra specialister enkelt modulerna till inflyttningsklara byggnader. En särskild fördel vid löpande drift: Utsläppen på byggplatsen är minimala. Det är så man åstadkommer något. För det är i just det ögonblicket då man har som störst behov av en individuell, flexibel framtid som många fortfarande har en bildlig fotboja. En fotboja av betong.

Konventionellt byggande hör till det förflutna. Cadoltos modulbyggnader.

Framtiden existerar inte än. Det gör däremot våra drömmar och visioner. Och det finns plats för dem. Vi bygger med glädje på vårt sätt. Och om morgondagen inte alls blir som vi föreställt oss, så monterar vi ned det vi byggt och uppför det någon annanstans. För ”i morgon” är det som du och vi gemensamt gör av det: En byggnad som är färdig innan den är uppförd. Inriktad på framtiden. Individuell. Exklusiv. Och utan nackdelar i jämförelse med konventionellt byggande. Helt apropå: Modulbyggen är mer än tillfälliga lösningar. Över 70 procent av våra byggprojekt används i dag på samma sätt som från början. De övriga byggprojekten används på annat vis – genom det som vi bl.a. kallar hållbar utveckling.

Top