Diagnostik

För planerare med vida perspektiv.

Ingenting är mer dynamiskt än sjukhus. De växer. Förändras. Behöver mer kapacitet. Med konventionellt byggande är det svårt att hänga med. Cadoltos modulbyggnader är lösningen. Och även den snabbast verkande behandlingen vid akuta behov av utbyggnad för MRI eller datortomografi. Rör det sig om komplexa processer? Du är vår bästa utmaning. Och för att varje steg från planering till färdigställande ska kunna utformas så smidigt som möjligt får du allt hos oss, från en enda leverantör. Oberoende av vem som har tillverkat din utrustning. Nyckelfärdigt. Till ett fast pris.

Dessutom vet vi detta:

Inom medicinen har tidsfaktorn stor betydelse. Därför tar det i samband med exempelvis MRI-byggnader ungefär 14 veckor från början av planeringen till dess att utrustningen kan användas för första gången. Platsfaktorn är också viktig. Den minsta enheten av våra byggnader för MRI och datortomografi kräver endast 65 m² och passar i en modul.

Apropå begränsad tid och lite plats:

För att minimera störningarna för klinikverksamheten levererar vi din färdiga byggnad på bara en dag. Utan störande buller p.g.a. långa byggtider på plats. Till och med båsen för högfrekvensmätning och luftkonditioneringen ingår.

 

Referenser (byggnader upp till 150 m²) – ”fristående lösning”:

2015 Byggnad för Bundeswehr (tyska försvarsmakten) med Siemens Trio 3T

2015 Byggnad för kliniken Ibbenbüren med Siemens Aera 1.5T

2015 Byggnad för ZI Mannheim med Trio 3T

2014 Byggnad för sjukhus i Moskva för Siemens Aera 1.5T

 

Referenser inom klinikbyggnation (komplexa anläggningar och sjukhusbyggnader):

2015 Aachen – byggnader med Siemens Trio 3T och Aera 1.5T

2015 Kirkenes – poliklinik med radiologiavdelning

2013 Essen – forskningsbyggnad för universitetskliniken i Essen

2013 Göttingen – MRI-byggnad för universitetskliniken i Göttingen

Top