Hybridavdelning för operation

Operation möter innovation.

Kan man uppfylla de komplexa kraven på en hybridavdelning för operation med ett modulbyggnadskoncept? Samt de högsta aktuella standarderna inom kardiologi, hjärt- och kärlkirurgi, thoraxkirurgi, neurokirurgi etc.?

Vi kan. Flexibelt, intelligent, från en enda leverantör. Och självklart med väl beprövad teknik från ledande partner.

Din nya hybridavdelning för operation från Cadolto är den mest innovativa föreningen av modern operationsteknik, bildteknik med hög kapacitet och en arbetsflödesfokuserad hantering av utrymmena – utvecklad i nära samarbete med Siemens Healthcare, Philips Healthcare, Maquet och Trumpf Medical.

Med en maximal grad av prefabricering garanterar vi att du kan fortsätta med klinikverksamheten utan störningar när din operationsavdelning uppförs – innan du kliver in i framtiden.

Där andra ser en utmaning med fusionen av operativa ingrepp och bildteknik ser vi framför allt möjligheter. Oavsett om det rör sig om ett nybygge, en tillbyggnad, tillfälliga lokaler eller påbyggnad av fler våningar: Med Cadolto får du den framtida operationssalen på rekordtid. Och tack vare sin flexibilitet är den alltid redo för nästa innovation.

Top