Vårdinrättningar

Vi gör plats för hälsan.

Hur ser framtiden ut i den internationella byggbranschen för sjukhus? Enligt vår uppfattning är den modulbaserad.

I stället för stelbenta lösningar i betong får du fullständig frihet för planering och utformning med Cadoltos klinikbyggnader. Till 100 procent. Efter önskemål, inklusive skräddarsydda finansieringskoncept för att köpa, leasa eller hyra.

ddwkmqwkdqwd

Dessutom får du lägre kostnader och avsevärt förkortade byggtider. Vår prefabriceringsgrad på upp till 90 procent säkerställer att driften av din klinik fortlöper störningsfritt i största möjliga utsträckning. Vi blir även klara på utsatt tid.

Redan vid förberedelserna tänker vi längre än till överlämnandet av den nyckelfärdiga lösningen. Bygga om? Bygga ut? En ny flygel för MRI eller operation? En till byggnad med sängplatser? Allt är möjligt. Och inget är ristat i sten.

Top